“Noi ne ducem; e rândul vostru să trăiţi. Cu buruienile astea uscate, noi am crescut şi ne-am făcut datoria; acu veniţi voi. Să fiţi sănătoşi!…Uite pământul ăsta: m-a făcut să asud; am muncit toată viaţa pentru el, de cele mai multe ori fără să mă răsplătească; m-am supărat şi l-am blestemat, — dar nu m-aş duce de pe el pentru nimic în lume. Nădăjduiesc că tot aşa o să faci şi tu şi că n-o să mai pleci. Aci suntem născuţi şi eu şi maică-ta şi părinţii noştri şi părinţii părinţilor noştri…”

10.03.2012

Cum se obţine şi cine are dreptul la pensie internaţională


Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Vrancea are în evidenţe 75 de pensii internaţionale (comunitare) în plată, dintre care 23 plătite în străinătate (în Italia, Germania, Grecia şi Suedia) şi 52 plătite în România. Potrivit informaţiilor furnizate de jurist Cornelia Cotea, purtătorul de cuvânt al instituţiei, pe parcursul anului trecut au fost înregistrate, la nivelul instituţiei, 98 de cereri privind acordarea pensiilor internaţionale şi 38 de cereri de confirmare a stagiului de cotizare realizat în România (formularul E205). „Dacă o persoană a lucrat în România şi în altă ţară din Uniunea Europeană va putea solicita acordarea drepturilor de pensie, în cazul îndeplinirii condiţiilor privind vârsta de pensionare şi stagiul de cotizare prevăzute în legislaţia din domeniul asigurărilor sociale din aceste două state. Pentru stabilirea drepturilor de pensie, persoana îndreptăţită se adresează unei singure instituţii, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă“, a declarat Cornelia Cotea.
Cererile pentru obţinerea pensiilor internaţionale se depun la instituţia de la locul de reşedinţă. Astfel, dacă solicitantul locuieşte pe teritoriul unui stat membru, ce-rerea se depune la instituţia din statul respectiv. Dacă acesta are domiciliul stabil în Vrancea, va depune cererea la Casa Judeţeană de Pensii. „Conform articolului 46 din Regulamentul 1408/71, casa teritorială de pensii calculează două pensii (dublu calcul): o pensie naţională – prin valorificarea doar a sta-giului de cotizare realizat în România ; o pensie comunitară – luând în considerare perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant în toate statele membre. După efectuarea dublului calcul (cel al pensiei naţionale şi cel al pensiei comunitare) se compară cele două pensii şi se acordă pensia stabilită în cuantum mai avantajos“, a explicat Cornelia Cotea.

Modalitatea de calcul

Pensia naţională se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, valorificându-se exclusiv stagiul de cotizare realizat în România. La stabilirea pensiei comunitare se aplică regulile de totalizare, fiind luate în considerare perioadele de asigurare realizate în toate statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, respectiv: stagiul de cotizare realizat în România, pe baza documentelor prevăzute de legislaţia română în vigoare; perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant în celelalte state membre, pe baza formularelor E 205 comunicate de instituţiile competente din celelalte state membre. „Stabilirea pensiei comunitare se realizează în două etape: se calculează pensia teoretică, prin luarea în considerare a totalului perioadelor de asigurare, prin aplicarea formulei naţionale de calcul; se calculează pensia efectivă (proratizată, proporţionalizată) aferentă perioadelor de asigurare realizate în România. Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de acordare a unei categorii de pensii utilizându-se exclusiv stagiul de cotizare din România, nu se mai efectuează un dublu calcul, ci se determină numai pensia comunitară“, a detaliat Cornelia Cotea, purtătorul de cuvânt al CJP Vrancea.
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării la Uniunea Europeană, România aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, şi anume Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora, care se deplasează în interiorul comunităţii, şi Regulamentul nr. 574/1972 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului nr. 1408/1971.

Sursa: www.Monitorulvn.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu